Đóng

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiến, với tư cách là một nhà nhập khẩu và phân phối Thiết bị trong phòng thí nghiệm, dây chuyền sản xuất. Chúng tôi cung cấp những giải pháp toàn diện, xử lý nhiều chỉ tiêu với nhiều phương pháp đa dạng, bao gồm sự hỗ trợ về kỹ thuật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Ý thức được điều này, Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiến luôn nỗ lực thiết lập và áp dụng triệt để một hệ thống quản lý thông tin dữ liệu hiệu quả, nhằm đảm bảo tôn trọng giá trị cũng như tạo nên thương hiệu của công ty chúng tôi trong hơn hai mươi năm qua.

Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiến sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân một cách triệt để, phù hợp dựa trên nền tảng chính sách này và quy định của pháp luật.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng: phòng kinh doanh liên hệ bán hàng, bảo hành, hậu mãi và thông qua truyền thông.
Thông tin đặt hàng được cung cấp trực tiếp cho Công ty TNHH Thương Rồng Tiến bằng cách điền vào “Phiếu mua hàng”, “đơn đặt hàng”, “hợp đồng mua hàng” hoặc các mẫu đơn khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Phạm vi sử dụng thông tin liên quan đến các bộ phận phòng kinh doanh, bộ phận kỹ thuật và truyền thông Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiến. Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiến sẽ chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cho từng mục đích của công ty.
Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiến sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu chưa được sự đồng ý của quý khách hàng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thiết lập các quy tắc quản lý thông tin cá nhân và không ngừng cải tiến để bảo mật.

4. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiến
Địa chỉ: 42/14 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, , TP. Hồ Chí Minh

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khi quý khách hàng yêu cầu, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân của mình, tìm cách ngăn chặn việc sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó, gửi thông điệp than phiền hoặc yêu cầu tư vấn, Công ty Rồng Tiến sẽ đáp ứng yêu cầu một cách chân thành, trung thực và nhanh nhất, tôn trọng tất cả các quyền của người liên quan đến thông tin cá nhân đó.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiến sẽ đảm bảo đội ngũ điều hành và tất cả nhân viên ý thức được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng và sẽ thiết lập các quy tắc quản lý, xử lý thông tin cá nhân. Vận dụng một cách thích hợp và đảm bảo hệ thống quản lý đó được thực thi nghiêm túc. Những quy tắc này sẽ được không ngừng liên tục duy trì và cải tiến.

Trong khi thận trọng xem xét những thông tin cá nhân được quý khách hàng tin tưởng cung cấp cho chúng tôi. Công ty Rồng Tiến sẽ xử lý những thông tin đó một cách thích hợp bằng cách thiết lập một hệ thống quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng. Ngoài ra,Công ty Rồng Tiến tuyệt đối sẽ không sử dụng những thông tin đó vì những mục đích khác.

Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiến cam kết tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, các hướng dẫn và quy định khác về việc bảo mật thông tin cá nhân. Bên cạnh đó, Công ty Rồng Tiến cũng sẽ tuân thủ những quy tắc riêng về quản lý thông tin cá nhân dựa trên những luật, hướng dẫn và những quy định đó.

6. Thông tin chủ sở hữu Website

Công ty TNHH Thương Mại Rồng Tiến
Email: rongtien@rongtien.com
Điện thoại: 028 3816 4708
Địa chỉ: 42/14 Nguyễn Hữu Tiến, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Nhân viên hỗ trợ

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4