Đóng

Sản phẩm

Đầu tuýp cho Micropipet | Boeco – Đức

Giá từ

Đầu Tuýp của hãng Boeco được chứng nhận là không có bất kỳ chất ức chế DNA, DNase, RNase và PCR nào có thể phát hiện được.

Hàng có sẵn

Nhân viên hỗ trợ

Line 1
Line 2
Line 3
Line 4